Wat is de rol van beïnvloeders in digitale marketing?

Wat is de rol van beïnvloeders in digitale marketing?

Daar waar ondernemers met klassieke reclames zich uitsluitend richten op mogelijke kopers, is het belang van beïnvloeders in digitale marketing steeds groter geworden. Voor veel organisaties is het belang van positieve mond-tot-mond reclame erg belangrijk. Goede reclame kan zorgen voor een gunstige positionering van je product of dienst. In deze blog schrijf ik vanuit de gedachte dat het om een aankoop van een product gaat. Gevoel en vertrouwen zijn belangrijke factoren bij het doen van een aankoop. Positieve reclame van beïnvloeders kunnen essentieel zijn, wat kan leiden tot extra vraag naar jouw product of organisatie. Dat is uiteraard wat elke ondernemer wilt. Positieve reclame wint het van factoren, zoals: kwaliteit, kleur, verpakking, prijs of merknaam. Ook al zijn deze producteigenschappen belangrijke factoren bij een aankoopproces. Dit vooral wanneer klanten nog geen informatie hebben over het product en een keuze moeten maken tussen product A of B. Als er positieve verhalen zijn over het product, dan zullen deze producteigenschappen weinig tot geen betekenis hebben in het aankoopproces. Uiteraard zijn uitzonderingen daargelaten.

Dit alles wetende, streeft elk organisatie naar het hebben van beïnvloeders die positieve reacties en verhalen verspreiden over het product of organisatie. Maar hoe krijg je als organisatie deze positieve verhalen van beïnvloeders bij je doelgroep? Mond-tot-mondreclame via digitale media gaat vaak sneller en efficiënter dan in een klassieke omgeving. Een e-mail kun je bijvoorbeeld veel makkelijker doorsturen dan een brief. Een simpele ‘vind ik leuk’ op Facebook wordt al snel door verschillende mensen gezien. De grootte van je bereik is afhankelijk van de interactie op je post. Met een beetje geluk en bereidwilligheid van je doelgroep, kan dit oplopen tot een erg groot bereik.

De consument wordt dus veel meer indirect via beïnvloeders in contact gebracht met jouw boodschap. Het is dus belangrijk om deze communicatie online te krijgen. Dit te delen met je volgers en de consument. Probeer daarom een goede relatie te hebben met je klanten en op de één of andere manier te stimuleren om online invloed uit te oefenen op anderen. Een recensie of beoordeling werkt erg goed. Of een foto met jouw product, waarbij tevredenheid van de klant zichtbaar is.

Ook op het moment van een aankoop speelt digitale media een belangrijke rol in het aankoopproces. De technologische ontwikkeling en de mogelijkheden van het verkrijgen van digitaal informatie maakt het dat het consumentengedrag enorm is veranderd. Zo komt het voor dat iemand in een winkel een product ziet en vervolgens via zijn telefoon online naar recensies zoekt over dit product. Als de recensies positief zijn, gaat hij over tot aankoop. Of dat de persoon een barcode inscant met zijn smartphone om meer informatie te krijgen over dit product op het internet. Of dat je een jas aandoet, foto maakt van jezelf met deze jas aan en deze naar je vriend of vriendin verstuurd voor goedkeuring, om vervolgens over te gaan tot aankoop.

We gaan nou eenmaal digitaal. De consument speelt als beïnvloeder een belangrijke rol in de ontwikkeling van een product of bedrijf. Hier moet je als ondernemer weet van hebben om hierop in te kunnen spelen. Ga hier voor zitten en denk na over hoe je kan profiteren van deze veranderingen.. laat kansen vooral niet liggen!