Marketing met een plan of met de waan van de dag?

Marketing met een plan of met de waan van de dag?

Vaak beginnen ondernemers bij de start van hun bedrijf met het schrijven van bedrijfsplannen. Een onderdeel hiervan is het onderwerp marketing, waarin je o.a. uitstippelt wat je gaat doen en hoe je de markt gaat benaderen. Helaas raken deze plannen naar verloop van tijd in de vergetelheid en  worden niet of nauwelijks tevoorschijn gehaald om de marketingstrategie en aanpak verder te bepalen en uit te voeren.

Uit ervaring blijkt dat veel marketeers een ad-hoc-marketingstrategie toepassen. Dit in plaats van een procesmatige aanpak, waarbij je doelgericht naar het gewenste resultaat toewerkt. Er zijn helaas nog schrikbarend veel bedrijven die ad hoc en zonder plan aan de slag gaan. Vaak zonder succes.

Hierbij enkele voorbeelden van ad-hoc marketingactiviteiten:

-Je krijgt een interessante aanbieding van de krant, radio, televisie of internetkanaal.

-Je zet een actie in als tegenprestatie op een marketingactie van de concurrent.

-Je doet een actie die een ander bedrijf (bijv. uit een andere sector of regio) recentelijk ook heeft gedaan en hier succes mee heeft gehad.

Vaak gebeuren deze dingen met de waan van de dag. Acties zonder een plan, zonder een uitgestippeld doel en zonder metingen en evaluatiemomenten. Het hoeft niet perse niet te slagen, maar de kans hierop is wel groot.

Uit de praktijk zien we dat organisaties met een plan een beter resultaat behalen dan organisaties zonder plan. Dit komt omdat deze organisaties marketing vooral ervaren door het te doen. Zij proberen dingen uit en leren daarmee hun doelgroep en klanten beter kennen. Zij leren wat werkt en wat niet werkt. Je moet niet vergeten dat elke doelgroep en elke klant uniek is en een eigen manier van benadering nodig heeft. Een actie dat bij de buurman werkt, hoeft niet perse bij jou ook te werken. Je moet het zelf doen, meten, evalueren en op basis hiervan weer nieuwe marketingactiviteiten opzetten.

Zonder plan geen succes!